Obvyklé serverové řešení, bez použití virtualizace, využívá hardware z pohledu využití CPU a RAM pouze cca 15% z celkového výkunu. Z pohledu optimálního využití je ideální využít výkon klasického HW z co největší části. Tohoto stavu je možno dosáhnout konsolidací více serverů do jednoho virtualizovaného řešení. Jedná se o plnou virtualizaci, při které dochází k emulaci kompletního hardware. Tento stav nám umožní běh operačního systému na takto vzniklém virtuálním stroji bez nutných dodatečných úprav. Virtuální stroj se tedy chová jako ekvivalent HW serveru.

Pro naše zákazníky nabízíme hypervisor předního světového výrobce, firmy VmWare. V případně zájmu jsme schopni nasadit i virtualizační řešení na platformě Microsoft Windows.

Před samotným návrhem virtualizovaného řešení provádíme důkladnou analýzu potřeb zákazníka, kdy klademe důraz na optimálnost řešení především z pohledu spolehlistosti celého řešení a z pohledu dostatečného výkonu celého řešení a to i s případným výhledem růstu potřeb zákazníka.