Správa IT – outsourcing

Přeneste Vaše starosti s IT prostředky na nás.  Forma našich služeb je určena pro všechny firmy bez ohledu na to, zda mají vlastní IT oddělení nebo svého IT administrátora. Jsem schopni pro Vás řešit outsourcingem veškeré vaše pravidelné potřeby ve sféře IT. Komlexnost našich služeb je zaměřena především na pravidelnou údržbu IT systému a na eliminaci problémů ještě před jejich vznikem. Toto jsme schopni zajistit týmem našich kvalifikovaných techniků za pomoci dohledového centra s během 24/7/365. Vždy se snažíme zcela eliminovat výpadky IT systému zákazníka. Každý výpadek, který může nastat je možno ohodnotit finanční ztrátou. Je ale pouze na Vás jaké riziko a především jakou finanční ztrátu jste ochotni akceptovat a jestli se nevyplatí těmto nepředvidatelným stavům předcházet.