Naše dohledové centrum zajišťuje na základě dlouhodobých smluv dohled nad IT hardwarem a nad IT systémy našich zákazníků.

Náš systém umožňuje monitoring jednotlivých aplikací i velkých HW celků včetně virtualizovaných platforem s okamžitou detekcí mimořádných stavů. Tímto je zajištěno včasné odhalení příčiny problém s možností okamžitého nsáledného řešení. Celý systém je pod stálým dohledem proškolených odborníků pro řešení včasného zásahu. Naše dohledové centrum je k dispozici 24 hodin denně , 7 dnů v týdnu a to včetně víkendů a státních svátků. Monitoring je procesně napojen na interní procesy zákazníka především s ohledem na minimalizaci finančních dopadů na klienta.