Již řadu let provádíme profesionální vzdělávací kurzy v oblasti IT dovedností. Jedná se především o vzdělávací kurzy Microsoft Office 2007 – 2013. Disponujeme mobilní učebnou pro 12 studentů vybavenou nejmodernější technikou DELL. Vzdělávací kurzy jsou vždy řešeny na základě individuálních požadavků našich zákazníků a nezřídka se pro výuku využívají podkladové materiály objednatele. Každý vzdělávací kurz je veden vždy dvěma lektory. Tímto je dosažen efekt “neztracení se ve výkladu”. Vždy jeden z lektorů pomáhá studentům v případě “ztráty ve výkladu” aniž by byl narušen průběh kurzu. Tímto se dosahuje větší vzdělávací přínos než při výkladu pouze jedním lektorem.

V případě rozsáhlejších vzdělávacích kurzů jsme schopni zajistit a následně i vyhodnotit prvotní rozřazovací test, kdy se rozdělí studenti do jednotlivých skupin s různou znalostí daného software.

Samozřejmostí je vyhodnocení průběhu vzdělávacího kurzu se závěrem jak pokračovat v dalším vzdělávání.