Co si lze představit pod pojmem outsourcing IT?

Ve zkratce lze tento termín definovat jako přenesení zprávy IT mimo firemní zdroje na externího dodavatele služeb. Outsourcing IT je určen nejenom pro firmy bez firemního správce, ale i pro firmy které těmito pracovními silami disponují. Outsourcing IT je souhrn definovaných služeb zahrnující pravidelnou správu a údržbu  IT, rozvoj firemního IT a povětšinou i on-line monitoring firemního IT. Všechny tyto služby jsou zaměřeny na eliminaci možných výpadků firemního IT. Každý výpadek lze ohodnotit finanční či jinak definovanou ztrátou a je jen na Vás jestli jste tyto ztráty ochotni akceptovat.

Souhrn služby spadající pod outsourcing IT
instalace a konfigurace počítačových stanic, serverů
konfigurace a správa síťových prvků
správa počítačových sítí
provádění pravidelných záloh
pomoc s výběrem vhodného poskytovatele internetové nebo datové konektivity
správa bezpečnostních prvků počítačové sítě
instalace a aktualizace software – operační systémy, antivirové systémy a další
správa a údržba informačních systému
servis, poradenství, konzultace
a řada dalších služeb

Hlavní výhody outsourcingu IT ve firmách
Uvolnění vnitřních personálních zdrojů firmy a s tím související snížení nákladů.
Koncepční řešení informačních technologií a jejich efektivním rozvoj.
Časová flexibilita IT specialistů a stále dostupné know-how.
Smluvně garantované reakční doby na vzniklé problémy.
Dostupné náhradní řešení problému, až do doby, než dojde k jeho odstranění.

Individuální přístup k zákazníkům
Každý klient má zcela individuální potřeby, proto se snažíme vždy navrhnout optimální řešení “šité na míru” dle těchto individuálních požadavků. Děláme vše pro to, abychom v rámci našich služeb podporovali bezproblémový chod IT systémů našich klientů v maximálně možné míře. Naší snahou je problémům v oblasti IT předcházet a při vzniku problému je proaktivně řešit bez narušení vnitřních procesů, které jsou uvnitř firem nastaveny.