Plán obnovy infrastruktury ze zálohy

Pod pojmem Disaster Recovery (DR) si zjednodušeně můžeme představit obnovu dat po havárii. Jedná se spíše o připravené postupy v případě havarie s následnou obnovou dat případně až celé infrastruktury. Havárie může být způsobena lidským faktorem, poruchou hardware, poruchou software, živelnou katastrofou případně jiným selháním.

Příprava těchto postupů není zcela triviální. Je nutné zohlednit testování z pohledu obnovy kompletní infrastruktury jak v primární lokalitě tak i mimo ni. Z pohledu velké náročnosti se především tyto testy opomíjejí v krajním  případně se i vůbec neprovedou. Toto bohužel vede v případě fatální havárie k nemožnosti v garantované době provést znovuoživeníDell-AppAssure celé infrastruktury.

Obvyklý postup se skládá z řady jasně definovaných bodů. Například, kde je záloha umístěna, v jaké formě je záloha vytvořena, časová případně fyzická dostupnost datové zálohy, stáří zálohovaných dat, nejstarší možná záloha …

Tvorba postupů je přímo závislá na používaném systému pro tvorbu záloh. Zcela jiný postup bude při použití “páskového robata” nebo při použití softwrového řešení pro zálohy ve vzdálené lokalitě.

Našim zákazníkům nabízíme komplexní řešení postavené na platformě DELL AppAssure s možností služby RDR (Remote Disaster Revory). Jedná se o službu zajišťující dostatečný výkon a kapacitu pro tvorbu záloh s možností obnovi mimo primární lokalitu. Uvedené řešení je vhodné jak pro  HW servery tak i virtualizované server, případně pro pracovní stanice.